Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego wyszczególnionego w Załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje 49 odrębnych części zamówienia (pakietów). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (maksymalnie na 49).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2021 | 15:30


» Location

00-684 Warszawa


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

PIERÓG & Partnerzy
ul. Wspólna 50 lok. 6
00-684 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in