Wykonanie dok . proj. dla zad. inwest. p.n. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.05.2021 | 10:00


» Location

Żelazna 59a
00-848 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance
  • Construction supervision and other construction services
  • Design services
  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in