Realizacja prac w zakresie wykonania nasadzeń krzewów oraz przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych istniejących krzewów, na terenie Parku Sady Żoliborskie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy