Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.05.2021 | 10:00


» Location

ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in