Utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach komunalnych w Pile

» Notice description

Zamówienie obejmuje:
a) Wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącą pielęgnacją terenów zieleni znajdujących się na terenie Cmentarzy Komunalnych w Pile stanowiących własność Gminy Piła.
b) Wykonanie usług związanych z pielęgnacją powierzchni trawnikowych oraz skupin krzewów, żywopłotów i zadrzewienia na terenie Cmentarzy Komunalnych w Pile.
c) Cięcie żywopłotów na wszystkich płaszczyznach po linii odrostów pędów nożycami mechanicznymi, łącznie z zebraniem i transportem odciętych pędów oraz kosztem utylizacji. Prace wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego z zachowaniem szczególnej ostrożność ze względu na nagrobki leżące w bliskiej odległości, a także na osoby odwiedzające groby zmarłych. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas cięcia należy niezwłocznie zebrać i wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.05.2021 | 09:00


» Location

64-920 Piła


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in