Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom.

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku z przystosowaniem do celów dziennego pobytu seniora wraz z infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem ogrodzenia. Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Bardo przy ul. Głównej 61 na terenie działki nr 460. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2021 | 10:00


» Location

57-256 Bardo


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bardo
ul. Rynek 2
57-256 Bardo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in