Postępowanie na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Turkusowej w Gdyni”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.05.2021 | 12:00


» Location

ul. Stefana Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Stefana Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in