Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2021 | 10:00


» Location

Rynek, 2
57-256 Bardo
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bardo
Rynek, 2
57-256 Bardo
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in