Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1654 O (Grądy - Starowice)

» Notice description

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1654 O (Grądy – Starowice) na długości 3 254 m.
1) poszerzenie istniejącej jezdni odpowiednio do szerokości 6,0 m wraz z obustronnymi utwardzonym i poboczami,2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,3) przebudowę chodników, zjazdów do posesji oraz zjazdów na pola uprawne,4) odtworzenie rowów przydrożnych,5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.6) w zakresie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( w 4-ch egzemplarzach). Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót.7) i inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. UWAGA!!!!Zamawiający informuje, iż termin gwarancji jakości obowiązuje dla całego zakresu robót w tym dla wykonanego oznakowania poziomego. Wszelkie usterki stwierdzone na w/w zadaniu w ramach trwania gwarancji będą usuwane przez wykonawcę w ramach gwarancji i na jego koszt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2021 | 10:00


» Location

48-300 Nysa


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Powiat Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in