Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz innych art. biurowych przez okres 24 miesięcy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz innych art. biurowych przez okres 24 miesięcy”
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 pakiety.
Pakiet nr 1 – Tusze i tonery
Pakiet nr 2 – Odbiór i utylizacja pojemników po zużytych tuszach i tonerach
Pakiet nr 3- Etykiety termotransferowe
Pakiet nr 4 - Płyty, koperty
Pakiet nr 1 – Tusze i tonery oraz Pakiet nr 2 – Odbiór i utylizacja pojemników po zużytych tuszach i tonerach stanowią nierozdzielną całość.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych tuszach i tonerach - jeden raz w miesiącu, po zgłoszeniu przez Zamawiającego.( dotyczy wszystkich zużytych pojemników będących na stanie Zamawiającego).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2021 | 09:45


» Location

05-400 Otwock


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in