Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, wyrobów i urządzeń laboratoryjnych oraz systemu do dokumentacji żeli dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, wyrobów i urządzeń laboratoryjnych oraz systemu do dokumentacji żeli dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2021 | 10:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in