Opracowanie projektu – „Przebudowa układu torowego w rejonie ulic Brożka i Rzemieślniczej, adaptacja hali dla potrzeb obsługi tramwajów, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w tym podstacji trakcyjnej”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję funkcjonalno–użytkową, zawierająca ocenę wykonalności technicznej, organizacyjnej, prawnej i finansowo - ekonomicznej inwestycji oraz dokumentację przetargową. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego prawa autorskie do tej dokumentacji, udzielenia Zamawiającemu wsparcia projektowego oraz zapewnienia pełnienie nadzorów autorskich. Swoje obowiązki Wykonawca powinien zrealizować zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym projektowanymi postanowieniami umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami branżowymi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.06.2021 | 12:00


» Location

31-060 Kraków


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in