Odbiór odpadów medycznych o kodach: 180102 i 180103 oraz 180109 z punktu czasowego ich składowania tj. z Terenowej Stacji WCK i K SP ZOZ ul. Wrocławska 1-3, 30-950 Kraków

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.05.2021 | 09:00


» Location

Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in