Budowa drogi – Stróżewo gm. Chodzież

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewo w Gminie Chodzież wraz z oświetleniem. Droga przebiega w terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi oraz przy wolnych działkach i polu. Drogę zaprojektowano jako jednojezdniową, jednopasmową i dwukierunkową wraz z oświetleniem. Klasa techniczna D (dojazdowa). Kategoria ruchu KR 1-2. Całkowita długość odcinka wynosi 307m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.05.2021 | 11:00


» Location

64-800 Chodzież


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Chodzież
Notecka 28
64-800 Chodzież
telefon: 672821608
fax: Brak
email: sekretariat@gminachodziez.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in