Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Pruszcz, dz. nr 16/76, 16/79

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Pruszcz, dz. nr 16/76, 16/79

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.05.2021 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Świecie, Wojska Polskiego 38A, 86-105, Świecie


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Świecie, Wojska Polskiego 38A, 86-105, Świecie, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in