Wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole