Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie:„Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach”w 2021 r. Grupa I–Zajęcia i warsztaty z psychologiem.