Przyłączenie do sieci EF Kawczyn II – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Przyłączenie do sieci EF Kawczyn II – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.03.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in