Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1.