„Kurs języka hiszpańskiego i chińskiego dla kadry dydaktycznej i zarządzającej Uczelni w ramach projektów"

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są kurs języka hiszpańskiego i chińskiego dla kadry dydaktycznej i zarządzającej Uczelni w ramach projektów ,,PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” i ,,ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.03.2021 | 10:00


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Foreign language learning

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in