Budowy chodnika na ul. H. Kołłątaja - etap II

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika wraz z budową zjazdów na ul. H. Kołłątaja w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Stanisława Staszica do ul. Mikołaja Kopernika. Zadanie realizowane będzie na działce o nr ew. gruntów 86 obręb 26 i części działek nr 69 i 149, obręb 26.
2. Zamówienie polega na przebudowie chodnika o długości ok. 360 m po stronie nieparzystej oraz dodatkowo wykonanie 13 zjazdów do posesji po stronie parzystej, w ramach zadania należy wykonać min.:
1) rozbiórkę starych płyt chodnikowych oraz starych utwardzeń;
2) wykonać korytowania pod chodnik i zjazdy;
3) wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy;
4) budowę chodnika i zjazdów do posesji wraz z ułożeniem obrzeży i niezbędnych krawężników;
5) zakup i posadzenie 3 szt. Drzew gatunku jesion wyniosły na podstawie decyzji nr ZEOŚ.6131.2.34.2020.MS oraz decyzji nr ZEOŚ.6131.2.35.2020.MS;
6) odtworzenie nawierzchni ulic po wszelkich pracach związanych z realizacją zadania.
3. Zjazdy po stronie parzystej należy zabezpieczyć obramowaniem z obrzeży betonowych 8x30 ułożonym na ławie betonowej i oporem. Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje materiał z rozbiórki, powstały w trakcie przebudowy chodnika na ul. H. Kołłątaja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
4. UWAGA! Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przetargu obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Przedmiar robót, stanowiący załącznik do przetargu jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.04.2021 | 10:00


» Location

98-220 Zduńska Wola


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in