Dostawa odczynników dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 5 części zamówienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 5 części zamówienia:
- pakiet nr 1 - Odczynniki chemiczne wg VWR
- pakiet nr 2 – Odczynniki chemiczne wg Merck
- pakiet nr 3 - Roztwory wzorcowe wg CPAchem
- pakiet nr 4 - odczynniki chemiczne wg katalogu Sigma Aldrich
- pakiet nr 5 - odczynniki chemiczne wg katalogu Merck
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw i określono w załączniku nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo – cenowy).
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części, nie dopuszcza się jednak dzielenia poszczególnych części, lub składania ofert na wybrany w ramach danej części asortyment.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.03.2021 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in