Dostawa nożyków do zgrzewania drenów, końcówek do pipetora ID – Tips, strzykawek, wenflonów, rurek ustno-gardłowych, prześcieradła, preparatu do odkażania rąk.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.03.2021 | 09:00


» Location

Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Working clothes and footwear, protective clothing
  • Pharmaceutical products
  • Medical equipment

» Buyer data

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in