Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związ. z prowadzeniem przez Starostwo operatu ewid. gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nier. Skarbu Państwa i Powiatu

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.03.2021 | 10:00


» Location

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance
  • Design services

» Buyer data

Powiat Krośnieński
Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in