Folie rękaw, półrękaw

» Notice description

I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, które jest operatorem grup zakupowych dla Grupy Impel i jednocześnie prowadzi postępowania zakupowe w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Impel.
Poniższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Impel Rental Sp. z o.o.
Przedmiotem zapytania jest wybór oferenta lub oferentów, który będzie świadczył sukcesywne dostawy rękawów i półrękawów foliowych do pralni spółki znajdujących się w Alwerni i Dzierżoniowie. Formularz ofertowy wraz z specyfikacją znajdują się w zakładce "dokumenty zamówienia". Bardzo proszę o uzupełnienia formularza ofertowego i załączenie go do oferty. Równolegle z ofertą proszę także o przesłanie próbek do testów. Próbki proszę przesłać na adresy: Joanna Wierpowska ul. Brzegowa 105a, 58-200 Dzierżoniów oraz Chmiel Anna 32-566 Alwernia, ul. Kulawki 2

Zapytanie składa się z:
 Załącznika nr 1 –Formularz ofertowy wraz z SIWZ

SKUTEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Biorąc udział w postępowaniu Oferent wyraża gotowość dostarczenia wyznaczonych przez Zamawiającego nieodpłatnych wzorów do testów (o ile dotyczy to przedmiotu postępowania).
2. Jeśli Oferent proponuje w ramach oferty składanej w postępowaniu usługi podmiotu trzeciego, warunkiem skuteczności oferty jest szczegółowe wykazanie podstaw prawnych (w tym umownych) oferowania usług podmiotu trzeciego.

II. Termin obowiązywania oferty

Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 90 dni od dnia upływu składania ofert.
IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. I, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie wskazanym w parametrach postępowania.
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.03.2021 | 23:00


» Location

53-111 Wrocław


» Category assortment

  • Packaging

» Buyer data

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Packaging category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria