„Dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach, w podziale na 15 części zamówienia”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławki, w podziale na 15 części zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.03.2021 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in