Wynajem kontenerów mieszkalnych i sanitarnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wynajem kontenerów mieszkalnych i sanitarnych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Wynajem kontenerów mieszkalnych wraz z wyposażeniem (kompleks lotniskowy nr 8693 w Nowym Mieście nad Pilicą).
Zadanie 2 - Wynajem przenośnych kabin toaletowych, umywalek oraz kontenerów sanitarnych (zgrupowanie w Nowym Mieście nad Pilicą).
Zadanie 3 - Wynajem przenośnych kabin toaletowych i umywalek (zgrupowanie
w Dęblinie);
Zadanie 4 – Wynajem przenośnych kabin toaletowych z umywalką w Dęblinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w zakresie montażu kontenerów mieszkalnych /kontenerów sanitarnych w ramach zadania 1- 4.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.03.2021 | 11:00


» Location

08-521 Dęblin


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in