Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej etap VB

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków komunalnych
o przepustowości Qdśr = 800 m3/d wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynkiem techniczno-socjalnym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, budową przepompowni głównej, zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Wojcieszów, etap VB, rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszów.
Oczyszczalnia ścieków zastąpi dotychczas funkcjonującą na terenie Wojcieszowa oczyszczalnię ścieków. Będzie ona pracować w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego, wspomaganego osadem czynnym i obsługiwać będzie wszystkich odbiorców z terenu Gminy Wojcieszów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 oraz załącznik nr 9 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.04.2021 | 10:00


» Location

59-550 Wojcieszów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wojcieszów
Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in