Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową realizowanego na WILIS PG