Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap II Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Kamienica oraz Zbludza