Wykonanie izolacji termicznej stropu w budynku pałacu w Roźwienicy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe polegające na wykonaniu izolacji termicznej stropu i ściany w budynku Pałacu w Rozwienicy,
Wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi drewnianych sosnowych w okleinie dębowej, wykonanie podłogi na legarach z poszyciem z płyty OSB gr. 3 cm, demontaż, dostawę i montaż nowego świetlika nad klatka schodowa.
Izolację należy wykonać z wełny mineralnej samorozprężnej o łącznej grubości 30 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszy niż 0,035 W/mK .
W celu ograniczenia mostków cieplnych izolację należy wykonać jako dwuwarstwową (układ wzdłuż i w poprzek).
Powierzchnia izolacji 196,51 m2.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.04.2021 | 10:00


» Location

37-565 Roźwienica


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in