Przebudowa drogi gminnej w Siemionkach od km 0+000 do km 0+691 na długości 0,691 km, na działkach o nr ewid. 6, 5/2, 12/2 i 72 w m. Siemionki, gmina Jeziora Wielkie

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.04.2021 | 11:00


» Location

36
88-324 Jeziora Wielkie
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

GMINA JEZIORA WIELKIE
36
88-324 Jeziora Wielkie
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in