Wycena 029: Broszura reklamowa A4 –HU Kwiecień 2021

» Notice description

Wycena 029: Broszura reklamowa A4 –HU Kwiecień 2021
Format: 200 x 290 mm
Ilość stron: 8
Nakład łączny: 259 000 egz.
Liczba makiet: 9(wykaz makiet i zmienionych stron – załącznik)
Rodzaj papieru:
FlyoPress + 48.8g/m2 lub HOLMEN XLNT Light 49g lub UPM eco prime +48,8g/m
Kolor: 4+4
Sposób wykończenia: klejenie lub szycie po długim boku
Przekazanie materiałów: 08.04.2021r.
Odbiór: 12.04.2021r.
Pakowanie: po 500 egz. w paczce


Lp. Przedmiot wyceny Nakład

Papier Cena
razem
1 egz. Ilość płatnych mutacji 4+0 Koszt jednostkowy mutacji 4+0 Ilość płatnych mutacji 4+4 Koszt jednostkowy mutacji 4+4
1. Broszura reklamowa
A4 8 str. 259 000
papier 48,8g


Termin płatności: 60 dni od daty wystawienia fv TAK/NIE*
Proszę o potwierdzenie terminu płatności

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2021 | 23:59


» Location

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

BLACK RED WHITE S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in