Myjnia automatyczna 2-stanowiskowa do endoskopów

» Notice description

Dostawa myjni automatycznej 2-stanowiskowej do endoskopów. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia – Zestawienie Parametrów Wymaganych (OPZ) i Wzór Umowy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 5 do SWZ i Załącznik
nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.04.2021 | 10:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in