Przegląd chromatografu cieczowego z detektorami

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przegląd chromatografu cieczowego
z detektorami FLD i DAD i ALS, TCC, nr seryjny DE23922031, typ/model G13111A/G1321A/G1315A/G1313A
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania przeglądu technicznego urządzenia,
2) wymiany części zużywalnych zalecanych przez producenta chromatografu cieczowego firmę Agilent dla przeglądów prewencyjnych (Preventive Maintenance Checklist, PM) dla wszystkich modułów chromatografu cieczowego,
3) wykonania testów przed jak i po PM zalecanych przez producenta sprzętu firmę Agilent zalecanych w ramach PM [test ciśnieniowy (perform a pressure test), testy szczelność, test „holmium oxide” i Ramana].

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2021 | 12:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in