Budowa stalowego cylindrycznego zbiornika retencyjnego wody pitnej V+100 m3 wraz z przewodami międzyobiektowymi na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa stalowego cylindrycznego zbiornika retencyjnego wody pitnej V+100 m3 wraz z przewodami międzyobiektowymi na terenie istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska ” w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Załuski” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej oraz rysunkach pomocniczych, które stanowią załączniki do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2021 | 10:00


» Location

09-142 Załuski


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in