Środek ochrony roślin CARYX 240SL lub równoważny

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.03.2021 | 11:00


» Location

Mielżyńskich 14
64-122 Pawłowice
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Mielżyńskich 14
64-122 Pawłowice
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in