Modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania oraz modernizacja węzła cieplnego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania oraz modernizacja węzła cieplnego.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych wykonawczych, STWiORB oraz przedmiarach, które stanowią Załączniki nr 1-10 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2021 | 09:00


» Location

02-097 Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in