Remont pomieszczeń poddasza na potrzeby elementów bazy mobilizacyjnej w budynku nr 5 na terenie AMW w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2021 | 09:00


» Location

Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
81-127 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
81-127 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in