Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz:

» Notice description

Część 1: Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Franciszków w ramach zadania inwestycyjnego: Wykonanie Projektu Budowy Chodnika Z Modernizacją Drogi Gminnej w Miejscowości Franciszków.
Część 2 : Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej ulicy Długiej w msc. Jarzębia Łąka na odcinku od granicy z Gminą Zabrodzie ( km 0+000,00 ) do km 0+998,00
w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa ul. Długiej.
Część 3 : Wykonanie projektu budowy ulicy Kielaka w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt drogi lokalnej przy targowisku.
Część 4 :Wykonanie projektu ul. Leszczynowej w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego :Wykonanie projektu ul. Leszczynowej w Tłuszczu.
Część 5: Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Wagan-Waganka w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt drogi Waganka.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2021 | 11:49


» Location

05-240 Tłuszcz


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in