Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizacjęoświetleniuulicznegonaterenieMiastaAugustów

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.03.2021 | 10:00


» Location

3 Maja 60
16-300 Augustów
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Consultancy

» Buyer data

Gmina Miasto Augustów
3 Maja 60
16-300 Augustów
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in