Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3128L Bzite – Zosinek od km 1+800 do km 6+797 o dł. 4,997 km”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.03.2021 | 11:00


» Location

ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in