Wykonanie remontu lokalu nr 36 w budynku przy ul. J. Curie 30 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Notice description

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
- rozbiórkowych
- posadzkarskich
- murarsko-tynkarskich
- stolarskich
- malarskich
- wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę
1.2. Branża sanitarna:
- wymianę urządzeń sanitarnych
- wymianę armatury sanitarnej
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw
- wymianę kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarn. gaz.
- wymianę kurka gazowego
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom
1.3. Branża elektryczna:
Brak licznika, brak zasilania do lokalu. Energię elektryczną wybrany Wykonawca wykupi na własny koszt.
Remont (wymiana) instalacji elektrycznej dla lokalu na system TNS, na zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia, tablicą zabezpieczeń mieszkaniowych wyposażoną w wyłączniki tablicowe, modułowe, nadprądowe i przeciwporażeniowy. Wykonanie robót zgodnie w przedmiarem robót, w tym wykonania wymaganych ilości obwodów - dla gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Wykonanie wypustów oświetleniowych oraz ich rozmieszenia zgodnie z wytycznymi N SEP E-002. Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych powykonawczych w tym: rezystancji izolacji obwodów, impedancji pętli zwarcia wraz z rysunkami powykonawczymi instalacji elektrycznej tj: rysunkiem rozmieszczenia osprzętu i urządzeń elektrycznych oraz schematem ideowym instalacji elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.03.2021 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in