Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji w miejscowościach: Dąbrówka, Lipnica Dolna i Wróblowa