Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu w podziale na 5 Części.

» Notice description

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu w podziale na 5 Części:
a) Część 1 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: łączny nakład 150 r-g;
b) Część 2 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: łączny nakład 110 r-g;
c) Część 3 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: łączny nakład 120 r-g;
d) Część 4 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 25 r-g;
e) Część 5 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności ornitologicznej i chiropterologicznej; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 20 r-g oraz wykonanie sprawozdania podsumowującego przebieg nadzoru przyrodniczego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2021 | 12:00


» Location

62-800 Kalisz


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in