Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 (MJ/m3), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 (kPa) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Ośrodka Szkoleniowego należącego do ENEA Operator Sp. z o.o. położonego przy ul. Widokowej 1 w Łagowie na okres max 24 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca 2022 roku

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 (MJ/m3), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 (kPa) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Ośrodka Szkoleniowego należącego do ENEA Operator Sp. z o.o. położonego przy ul. Widokowej 1 w Łagowie na okres max 24 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca 2022 roku

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in