Odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 3.
2. Przewidywana ilość osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim wynosi do 650 Mg/rok.
3.Komunalne osady ściekowe należy poddawać odzyskowi poprzez kompostowanie, dlatego Wykonawca powinien posiadać i dołączyć do oferty decyzję na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R3 (kompostowanie).
4. Osady ściekowe poddawane są odwodnieniu na prasie śrubowo-talerzowej. Zawartość suchej masy osadu po odwodnieniu wynosi około 20 %.
5. Wykonawca odbierać będzie ustabilizowane komunalne osady ściekowe do transportu i dalszego odzysku z zadaszonego poletka odciekowego osadu znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3. Załadunek osadów ściekowych na środki transportu Wykonawcy odbywać się będzie przy użyciu sprzętu Zamawiającego (załadunek na wysokość max. 3,20 m przy użyciu koparko-ładowarki).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Zielona 3
Dębe Wielkie 05-311
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
ul. Zielona 3
Dębe Wielkie 05-311
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in