Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres styczeń 2021 - 31.12.2021 r.

» Notice description

1) transport ze stacji przeładunkowej Zamawiającego w m. Piotrkówko
i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) odebranych wcześniej przez Zamawiającego z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły - CZĘŚĆ I,
2) transport ze stacji przeładunkowej Zamawiającego w m. Piotrkówko
i zagospodarowanie opakowań z papieru i tektury (15 01 01), opakowań ze szkła (15 01 07), opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02) odebranych wcześniej przez Zamawiającego z pojemników typu „dzwon” z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły - CZĘŚĆ II,
3) transport ze stacji przeładunkowej Zamawiającego w m. Piotrkówko
i zagospodarowanie opakowań z papieru i tektury (15 01 01), opakowań ze szkła (15 01 07), opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02) odebranych wcześniej przez Zamawiającego z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły w workach - CZĘŚĆ II,
4) rozstawienie kontenerów w ilości 4 szt. na potrzeby obsługi odbioru odpadów
w lokalizacji – stacja przeładunkowa w m. Piotrkówko - CZĘŚĆ II.

5) transport ze stacji przeładunkowej Zamawiającego w m. Piotrkówko
i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (20 02 01) odebranych wcześniej przez Zamawiającego z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły – CZĘŚĆ III,
Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 14
Szamotuły 64-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
Szamotuły 64-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in