Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro w dwóch częściach na usługę obsługi technicznej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i automatyki w obiektach PPNT Gdynia

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia kompleksowej obsługi technicznej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i automatyki w obiektach PPNT Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 oraz w obiekcie Park Konstruktorów przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni zarządzanym przez PPNT Gdynia.
2. Zamówienie składa się z dwóch części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną przez siebie cześć zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w zakresie danej części zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej,
w szczególności w załączniku 6A (dla części 1 zamówienia) oraz 6B (dla części 2 zamówienia) do SIWZ oraz załącznikach do nich.
4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załącznikach nr 7A (dla części 1 zamówienia) oraz nr 7B (dla części 2 zamówienia) do SIWZ.
5. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu potwierdzającego wykonanie usługi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 13:30


» Location

Al. Zwycięstwa
Gdynia 81-451
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Al. Zwycięstwa
Gdynia 81-451
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in