Wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania na potrzeby Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania na potrzeby Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane w ramach projektu pt. „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17. Zadanie 1 - Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier PWSZ i Zadanie 2 - Wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 21
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in